HEEFT U EEN KLACHT? LAAT HET ONS WETEN.

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden gemerkt met een * dienen te worden ingevuld.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

NIET TEVREDEN?

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
Als dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: (070) 333 89 99
I: www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.008668

Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Ombudsman zorgverzekeringen en de SKGZ
Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

Bindend wil zeggen dat zowel u als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: (030) 698 83 60
I: www.skgz.nl

Rechter
Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van je klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.

ADRESGEGEVENS

Bezoekadres:
Burg. Colijnstraat 15, 2771 GC Boskoop

Postadres:
Burg. Colijnstraat 15, 2771 GC Boskoop

BEDRIJFSGEGEVENS

Telefoon 0172-218673
E-mail info@warnekeroggeveen.nl
K.v.K. 29036280
AFM registratienummer 12012728
Klachteninstituut Kifid nummer 300.008668